Kiedy zdecydować się na separację? Przesłanki pozwalające na separację

Separacja to szansa na przemyślenie sobie pewnych spraw. Sprawdza się szczególnie wśród małżeństw, w których doszło do zdrady, a małżonkowie nie chcą podejmować decyzji o rozwodzie pod wpływem emocji. A kiedy jeszcze warto się zdecydować na separację prawną i jakie przesłanki na nią pozwalają?

Przesłanki pozwalające na separację

Należy jednak pamiętać, że zupełny rozpad pożycia nie gwarantuje orzeczenia separacji, ponieważ mogą wystąpić jeszcze przesłanki negatywne. Mowa o sytuacjach, w których przez separację znacząco ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci małżonków. Sąd nie zgodzi się również na separację prawną, jeśli jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, a separacja byłaby dla niego bardzo krzywdząca.

Separację prawną może orzec sąd rodzinny. Wszystkie przesłanki pozwalające na zastosowanie tej instytucji znajdziemy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przeczytamy tam, że separacja jest orzekana, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Zupełny, a nie zupełny i trwały, jak w przypadku rozwodu. Oznacza to, że małżeństwo formalnie nadal trwa, a małżonkowie mogą za jakiś czas powrócić do wspólnego życia.

Kiedy zdecydować się na separację?

Zatem kiedy można zdecydować się na separację? Na przykład w sytuacji, gdy małżonków nie łączy już więź fizyczna i duchowa, jednak nie chcą podejmować jeszcze decyzji o rozwodzie. Warto pamiętać, że orzekając separację, niejednokrotnie orzeka się również o władzy rodzicielskiej, podziale majątku, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania czy kontaktach z dzieckiem. Dlatego separacja może stanowić pewnego rodzaju przygotowanie do rozwodu lub szansę i możliwość sprawdzenia czy małżeństwo jest w stanie żyć bez siebie.

Warto również pamiętać, że wniosek o separację można złożyć bez zgody małżonka. Dlatego też na separację często decydują się osoby, które nie uzyskały zgody na rozwód. Co więcej, o orzeczenie separacji może wystąpić tutaj małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, co z kolei jest niedopuszczalne w przypadku rozwodu.

Separacja wniosek – gdzie złożyć? Ile kosztuje?

Pozew o separację, tak samo jak pozew rozwodowy, składa się w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Należy dołączyć do niego m.in. akt małżeństwa oraz dowód dokonania opłaty sądowej, która wynosi 600 zł. Jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci, wśród załączników powinien znaleźć się również akt urodzenia dziecka, a niekiedy także zaświadczenie o zarobkach. Jest to przydatne w przypadku separacji z orzekaniem o winie, ponieważ na winnym spoczywa obowiązek płacenia alimentów.

A co powinien zawierać wniosek o separację? Przede wszystkim określenie sądu, do którego składa się pozew, określenie stron i podanie ich aktualnego adresu, żądanie pozwu oraz uzasadnienie, w którym należy wskazać, w jaki sposób doszło do rozkładu pożycia. W uzasadnieniu powinny znaleźć się również informacje o dzieciach małżonków oraz sytuacji majątkowej.