Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


W CZYM CI POMOGĘ:

Wyjaśnię, czy jesteś zobowiązany lub uprawniony do alimentów

Poprowadzę negocjacje w sprawie ustalenia wysokości alimentów

Sporządzę pozew o alimenty (ich ustalenie lub obniżenie)

Będę reprezentować Cię przed sądem i przygotuję pisma procesowe

Zadbam o zabezpieczenie należnych Ci alimentów na czas procesu

Alimenty Wrocław

Alimenty stanowią regularne i obowiązkowe świadczenie jednego członka rodziny na rzecz drugiego, polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowawczych. Można żądać nie tylko przyznania alimentów, ale i obniżenia, podwyższenia lub ustalenia ich wygaśnięcia. Alimenty mogą przysługiwać na rzecz rozwiedzionego małżonka, dzieci oraz krewnych.

Alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka

Alimentów może żądać małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku. W takim przypadku, drugi małżonek obowiązany jest dostarczać mu, w miarę swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom. W przypadku, gdy rozwód zostanie orzeczony z winy tylko jednego małżonka, a pociąga on za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może zasądzić na jego rzecz alimenty od małżonka wyłącznie winnego.

Alimenty na rzecz dzieci

Dzieciom, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, przysługują alimenty od ich rodziców. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych na rzecz pełnoletnich dzieci, jeżeli alimenty stanowią dla rodziców zbytnie obciążenie finansowe lub pełnoletnie dziecko nie podejmuje starań celem samodzielnego utrzymania.

Alimenty na rzecz krewnych

Do płacenia alimentów zobowiązani są przede wszystkim krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Przy czym krewni bliższego rzędu są zobowiązani do płacenia alimentów przed krewnymi dalszego rzędu. Obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych powstaje dopiero, gdy nie ma osoby zobowiązanej do alimentów w bliższej kolejności albo gdy osoba taka, z uwagi na swoją sytuację finansową, nie jest w stanie płacić alimentów.

 ALIMENTY WROCŁAW