Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


Kancelaria

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Pomoc prawna obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie pism sądowych, wszczynanie postępowań sądowych oraz reprezentowanie przed sądem, we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W zakres obranej specjalizacji wchodzą m.in. sprawy o:

Więcej o usługach kancelarii w zakładkach Specjalizacja oraz Jakość usług.

Kancelaria mieści się we Wrocławiu, ale usługi świadczone są również poza Wrocławiem – na terenie całego województwa dolnośląskiego i opolskiego. Kancelaria prowadzi również sprawy rodzinne osób zamieszkałych czasowo lub stale poza granicami Polski. Postępowania prowadzone są bez konieczności osobistego stawienia się Klienta w kancelarii i podejmowane są na podstawie pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza lub konsulat innego państwa, przesłanego za pośrednictwem poczty.

ADWOKAT RODZINNY WROCŁAW 

DAGMARA JURKIEWICZ-HAJDUK

ul. Lelewela 23 lok. 6
53-505 Wrocław (dojazd)

Tel.:
kom. 723 919 323

e-mail: djh@kancelariadjh.pl