Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


W CZYM CI POMOGĘ:

Wyjaśnię zasady dziedziczenia ustawowego

Wyjaśnię jakie zapisy testamentowe urzeczywistnią wolę testatora

Pomogę sporządzić ważny testament, wyjaśnię jak go zmienić lub odwołać

Sporządzę pozew o uznanie za niegodnego dziedziczenia

Wyjaśnię i pomogę sporządzić umowę o zrzeczenie się dziedziczenia

Sporządzę wniosek o uznanie testamentu za nieważny

Dziedziczenie

W chwili śmierci spadkodawcy dochodzi do przejścia na spadkobierców ogółu praw i obowiązków majątkowych objętych spadkiem, czyli dziedziczenia. Powołanie do spadku następuje na podstawie ustawy, bądź na podstawie testamentu.

 

Dziedziczenie ustawowe

Następuje, jeżeli nie został sporządzony testament, bądź spadkobierca testamentowy nie chce, bądź nie może dziedziczyć.

 

Testament

Testament jest rozporządzeniem na wypadek śmierci i stanowi wyraz ostatniej woli spadkodawcy. Spadkodawca może za życia zdecydować zarówno o kręgu spadkobierców, jak i udziałach, a nawet poszczególnych składnikach majątku, które im przypadną.

W testamencie mogą zostać zawarte zapisy.

 

Zapis zwykły

Jest rozporządzeniem testamentowym, które zobowiązuje spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Może on zostać uzależniony od spełnienia warunku, bądź z zastrzeżeniem terminu.

 

Zapis windykacyjny

Może zostać zawarty wyłącznie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Wówczas oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu windykacyjnego w chwili otwarcia spadku. W przypadku zapisu windykacyjnego niemożliwe jest zastrzeżenie warunku, bądź terminu.

 

Uznanie za niegodnego dziedziczenia może mieć miejsce zarówno w przypadku dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego. Przyczyny jednak są ściśle określone, a samo uznanie za niegodnego może być dokonane jedynie przez sąd.

 

Zrzeczenie się dziedziczenia jest możliwe wyłącznie za życia spadkodawcy i przyjmuje formę umowy. Wówczas zrzekający się w przypadku dziedziczenia uznawany jest za osobę, która nie dożyła chwili otwarcia spadku.