Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


W CZYM CI POMOGĘ:

Wskażę Ci najkorzystniejszy sposób podziału majątku

Poprowadzę negocjacje z małżonkiem

Przygotuję wniosek o podział majątku wspólnego

Sporządzę pozew o zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej

Będę reprezentować Cię przed sądem i przygotuję pisma procesowe

Podział majątku

Jeżeli małżonkowie są po rozwodzie lub w jego trakcie, są w separacji lub zawarli umowę małżeńską majątkową, mogą dokonać przed sądem podziału majątku wspólnego. W określonych okolicznościach, można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków, poprzez zawarcie stosownej umowy.

Majątek wspólny

Co do zasady, z dniem zawarcia związku małżeńskiego, między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa, przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, tworzą majątek wspólny. Natomiast przedmioty majątkowe niewchodzące do majątku wspólnego, stanowią majątek osobistego każdego z małżonków.

W czasie trwania wspólności ustawowej, żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Dopiero gdy dochodzi do ustania wspólności majątkowej (na skutek rozwodu lub zawarcia umowy małżeńskiej majątkowej), każdy z małżonków może wystąpić o podział majątku wspólnego.

Jak dokonać podziału majątku wspólnego?

Podziału majątku wspólnego można dokonać przed sądem okręgowym jeszcze w trakcie postępowania rozwodowego lub przed sądem rejonowym w osobnym postępowaniu o podział majątku wspólnego, wszczętym po zakończeniu postępowania rozwodowego. Jeżeli nie ma sporu co do składu majątku wspólnego i sposobu jego podziału, podział majątku można dokonać w drodze umowy zawartej między małżonkami. W przypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, umowa taka musi zostać spisana u notariusza.

Udziały w majątku wspólnym

Przy podziale majątku wspólnego obowiązuje zasada, że udziały małżonków są równe. Jednakże w pewnych przypadkach, sąd może dokonać ustalenia udziałów w majątku wspólnym przy uwzględnieniu stopnia, w którym każde z małżonków przyczyniło się do jego powstania.

Czego można żądać w sądzie?

W toku sprawy o podział majątku wspólnego, można żądać m.in.:

  • ustalenia, że dana rzecz lub prawo wchodzi lub nie wchodzi do majątku wspólnego

  • ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym

  • zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego i odwrotnie

  • określonego podziału nieruchomości, wchodzącej w skład majątku wspólnego