Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


Wynagrodzenie

Kodeks etyki adwokackiej zabrania adwokatom publikowania cennika usług.

Dlatego dla Twojej wygody i pewności co do kosztów,  wynagrodzenie jest ustalane już po pierwszych konsultacjach w kancelarii. Wtedy określam jego wysokość i spisuję stosowną umowę.

Wysokość wynagrodzenia jest zależna od rodzaju zleconej sprawy, terminu wykonania zlecenia, stopnia skomplikowania danej sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.

Uprzedzam również o pozostałych kosztach związanych z prowadzeniem sprawy, jak np. o opłacie sądowej lub kosztach spodziewanej opinii biegłego.

Istnieje również możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty.

[ssba_hide]