Pozew o rozwód: jak napisać, jak złożyć?

Pozew o rozwód warto przygotować w trzech egzemplarzach: dla sądu, dla strony pozwanej i dla siebie. Dzięki temu łatwiej będzie nam wyjaśnić niektóre kwestie podczas rozprawy. A jak złożyć pozew o rozwód? Co należy w nim napisać i gdzie zanieść taki dokument?

Jak wnieść pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy to pierwszy krok to uzyskania rozwodu. Może go złożyć każdy z małżonków pod warunkiem, że doszło między nimi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że małżonkowie m.in. nie prowadzą już wspólnie gospodarstwa domowego, nie jadają wspólnych posiłków, nie dochodzi między nimi do zbliżeń cielesnych oraz nie łączą ich już uczucia ani bliskość emocjonalna. Trzeba jednak pamiętać, że sąd może nie orzec rozwodu, jeśli z tego powodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Papiery rozwodowe, czyli pozew o rozwód, skrócony odpis aktu małżeństwa i aktu urodzenie dziecka, zaświadczenie o dochodach i inne dowody związane z treścią uzasadnienia pozwu, należy złożyć do sądu okręgowego, właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Można zrobić to osobiście w wydziale cywilnym lub przesłać pozew o rozwód listem poleconym.

Jak napisać pozew o rozwód?

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie? Prawidłowo sporządzony wniosek rozwodowy powinien składać się z dwóch części. Pierwszej, która zawiera oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek, dane osobowe powoda i pozwanego, a także ewentualne roszczenia strony wnoszącej, takie jak: alimenty, władza rodzicielskakontakty z dzieckiem czy podział majątku. Z kolei druga część pozwu rozwodowego to sensowne uzasadnienie, które powinno zawierać m.in. datę zawarcia związku małżeńskiego, informacje o dzieciach, sytuacji finansowej małżonków, a także opis relacji i okoliczności rozkładu pożycia; czyli wszystkie argumenty, dlaczego sąd powinien uwzględnić twoje żądania.

Nieco inaczej może wyglądać wniosek rozwodowy z orzeczeniem o winie, w którym należy zawszeć również wszelkie dowody w sprawie. Trzeba także pamiętać, że takie orzeczenie ma istotny wpływ na czas i przebieg rozprawy.

Bez względu na to czy zdecydujemy się na pozew o rozwód z orzekaniem o winie czy nie, musimy sporządzić taki wniosek rozwodowy na piśmie. Pozew o rozwód może być napisany zarówno ręcznie, jak i na komputerze. Natomiast na dole strony należy złożyć własnoręczny podpis.

Pozew o rozwód ile kosztuje?

A ile kosztuje pozew o rozwód? Z jaką opłatą musi liczyć się małżonek, składający wniosek rozwodowy? W sprawie o rozwód obowiązuje wpis stały w wysokości 600 zł, taki sam jak w przypadku pozwu o separację. Tę kwotę można przelać na rachunek bankowy sądu lub opłacić pismo znakami opłaty sądowej, które są do kupienia w kasie. Dowód dokonania opłaty należy dołączyć do pozwu o rozwód.

Warto przy tym pamiętać, że przegrany w procesie zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kosztów, które poniosła wcześniej strona przeciwna (w tym opłaty za pozew o rozwód).