Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


W CZYM CI POMOGĘ:

Wyjaśnię, czy istnieją przesłanki do powierzenia Ci wyłącznej władzy rodzicielskiej, jej ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia

Poprowadzę negocjacje w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej

Sporządzę wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej, jej ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie lub przywrócenie

Będę reprezentować Cię przed sądem i przygotuję pisma procesowe

Zadbam o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem na czas postępowania sądowego

Władza rodzicielska

Dziecko, aż do osiągnięcia pełnoletności, pozostaje pod władzą rodzicielską, która co do zasady przysługuje obojgu rodzicom. Na władze rodzicielską składają następujące uprawnienia: piecza nad osobą dziecka, piecza nad majątkiem dziecka, reprezentowanie dziecka.

Władza rodzicielska powinna być sprawowana przy uwzględnieniu dobra dziecka i interesu społecznego. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to oboje są zarazem zobowiązani i uprawnienie do jej wykonywania. Oznacza to, że decyzje dotyczące dziecka, a w szczególności te dotyczące istotnych spraw dziecka, powinny być podejmowanie wspólnie, za obopólną zgodą.

Rola sądu opiekuńczego

W przypadku braku porozumienia między rodzicami, kwestie dotyczące istotnych spraw dziecka, rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Sąd rodzinny może postanowić o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej, gdy:

      • nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody
      • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej
      • rodzice rażąco zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka albo trwale nie interesując się dzieckiem.

Ponadto sąd rodzinny może ograniczyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, jak również zawiesić jej wykonywanie, jeżeli wystąpi przemijająca przeszkoda w jej sprawowaniu lub gdy dobro dziecka jest zagrożone.