Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


W CZYM CI POMOGĘ:

Udzielę niezbędnego wsparcia prawnego w odzyskaniu dziecka

Sporządzę wniosek o zwrot dziecka i prześlę go właściwym organom

Przygotuję zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Będę reprezentować Cię przed sądem i organami ścigania

Uprowadzenie dziecka

W dobie otwartych granic, emigracji zarobkowej oraz związków z obcokrajowcami, coraz częściej zdarza się, że na skutek konfliktu w zakresie sprawowania opieki, jedno z rodziców wywozi dziecko na stałe za granicę, bez zgody drugiego rodzica. Uprowadzenie dziecka za granicę dokonywane jest zazwyczaj z chęci ucieczki przed niekorzystnymi rozstrzygnięciami polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Co zrobić, gdy małżonek wywiezie dziecko za granicę?

Drugi rodzic w tej sytuacji nie pozostaje bezsilny – prawo jest po jego stronie. Kwestie prawne, związane z uprowadzeniem dziecka za granicę przez jednego z rodziców, reguluje Konwencja Haska z dnia 25 października 1980 r., dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. W oparciu o jej postanowienia, możesz skutecznie dochodzić niezwłocznego powrotu dziecka do państwa, z którego została bezprawnie wywiezione. Oczywiście pod warunkiem, że zarówno państwo miejsca uprowadzenia, jak i państwo do którego uprowadzenie nastąpiło, są stronami wspomnianej Konwencji.

Jednakże uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka będzie uznane za bezprawne jedynie wtedy, gdy nastąpiło z naruszeniem prawa do opieki (przysługującego Ci na mocy prawa państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem), a w chwili uprowadzenia lub zatrzymania, prawo do opieki było rzeczywiście wykonywane albo byłoby wykonywane, gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie.

Wniosek o powrót dziecka

Aby odzyskać dziecko bezprawnie zatrzymane lub uprowadzone za granicę, musisz złożyć stosowny wniosek o powrót dziecka. Należy go złożyć do właściwego organu państwa, w którym dziecko aktualnie przebywa. W Polsce takim organem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Sprawami dotyczącymi postępowań prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej zajmuje się Wydział Prawa Międzynarodowego, działający w ramach Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.