Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


W CZYM CI POMOGĘ:

Wskażę najkorzystniejszy dla Ciebie sposób uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Poprowadzę negocjacje w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem

Sporządzę wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ich zmianę lub ograniczenie

Będę reprezentować Cię przed sądem i przygotuję pisma procesowe

Zadbam o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie postępowania sądowego

Kontakty z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem obejmują m.in. przebywanie z dzieckiem i bezpośrednie porozumiewanie się z nim, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jak ustala się sposób kontaktów z dzieckiem?

W przypadku, gdy dziecko stale przebywa tylko u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich, określają wspólnie rodzice. Obowiązani są przy tym kierować się dobrem dziecka i brać pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Rola sądu opiekuńczego w ustalaniu kontaktów z dzieckiem

Jeżeli rodzice nie potrafią dojść do porozumienia, w kwestii ustalenia kontaktów z dzieckiem rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Sąd opiekuńczy może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem jeśli uzna, że wymaga tego dobro dziecka. Ograniczenie kontaktów może polegać m.in. na zakazie spotykania się z dzieckiem, zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu oraz zakazie porozumiewania się na odległość. Jeżeli natomiast sąd uzna, że utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Należy pamiętać, że sąd opiekuńczy może zawsze zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.