Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


W CZYM CI POMOGĘ:

Wyjaśnię, jakie prawa i obowiązki wiążą się z ojcostwem dziecka

Sporządzę pozew o zaprzeczenie ojcostwa, jego ustalenie, uznanie lub o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Będę reprezentować Cię przed sądem i przygotuję pisma procesowe

Zadbam o zabezpieczenie Twoich roszczeń na czas procesu

Ojcostwo

Czym jest zaprzeczenie ojcostwa?

Zgodnie z ogólną zasadą, ojcem dziecka jest mąż matki. Jest to domniemanie, które jednak można obalić. Może to nastąpić przez zaprzeczenie ojcostwa męża matki. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę (nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości). Matka dziecka może natomiast wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Uznanie ojcostwa

Często zdarza się, że dziecko rodzi się ze związku pozamałżeńskiego. W takim przypadku możliwym jest uznanie ojcostwa. Uznanie ojcostwa następuje przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Ponadto uznanie dziecka może nastąpić także przed sądem opiekuńczym.

Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności swego uznania. Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa należy wytoczyć w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi.