Co daje separacja? Skutki separacji

W momencie, gdy małżonkowie przestają się ze sobą dogadywać, a jeden z nich wyprowadza się ze wspólnego mieszkania, możemy mieć do czynienia z separacją faktyczną. Nadal pozostają małżeństwem, jednak mieszkają osobno. Czymś innym jest separacja prawna, która została uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i niesie ze sobą istotne skutki.

Co daje separacja?

Alternatywą dla rozwodu jest separacja, która nie prowadzi do całkowitego rozwiązania małżeństwa, a daje szansę i czas na przemyślenie swojej decyzji. Separacja z jednej strony może naprawić związek małżeński, z drugiej, być wstępem do rozwodu. Takie pośrednie rozwiązanie pomaga opanować emocje i podejść do problemu z dystansem. Może również pomóc funkcjonować w małżeństwie po zdradzie.

Zatem co daje separacja? Czas i możliwości przemyślenia swojej sytuacji oraz ewentualnego powrotu małżonków. Może stanowić również pewnego rodzaju przygotowanie do rozwodu. Co ważne, w wyniku separacji powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa oraz wyłączenie od dziedziczenia. Oznacza to, że małżonkowie nie dziedziczą już po sobie, chyba że na podstawie testamentu.

Co daje separacja z orzekaniem o winie?

W przypadku separacji sąd może orzec o winie jednego z małżonków, winie obojga lub braku winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Podobnie jak przy rozwodzie, również w przypadku separacji, orzeczenie o winie prowadzi do istotnych skutków prawnych. Oznacza to, że jeżeli sąd uzna jednego z małżonków za wyłącznie winnego, drugi ma prawo domagać się od niego alimentów. W tym przypadku, istotną różnicą między separacją a rozwodem jest to, że przy separacji obowiązek alimentacyjny nie jest określony w czasie, czyli trzeba płacić alimenty aż do zniesienia separacji lub rozwodu.

Separacja co daje nam jeszcze? Sąd może orzec również o innych istotnych kwestiach, np. władzy rodzicielskiej, alimentach na dzieci, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania czy kontaktach z dzieckiem.

Pozew o separację – jak napisać?

Największą różnicą między separacją a rozwodem jest to, że separacja nie wymaga zgody drugiego małżonka. Należy zatem złożyć wniosek o separację z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty (600 zł) do właściwego sądu okręgowego. A jak napisać taki pozew o separację? Bardzo podobnie jak wniosek rozwodowy – należy zawrzeć w nim dokładne adresy stron, prośbę o orzeczenie separacji pomiędzy małżonkami oraz stosowne uzasadnienie, czyli wszystkie fakty, które spowodowały rozkład pożycia małżeńskiego, a także ewentualne dowody. Tak sporządzony wniosek o separację należy własnoręcznie podpisać wraz z datą i miejscem sporządzenia dokumentu.

Warto również pamiętać, że separacja może być dobrym rozwiązaniem nie tylko wtedy, gdy małżonek nie chce nam dać rozwodu, ale również wtedy, gdy sąd z jakichś powodów nie wyraził zgody na rozwód. Uzyskanie separacji, tym bardziej bez orzekania o winie, jest prostsze niż uzyskanie rozwodu.