Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


W CZYM CI POMOGĘ:

Wskażę Ci najkorzystniejszy sposób podziału spadku

Dział spadku

Jeżeli zostało wydane postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia zazwyczaj nie oznacza to, że wszystkie sprawy spadkowe zostały zakończone. W przypadku kilku spadkobierców ustalone zostały jedynie udziały w masie spadkowej, jednak nie wiadomo, co dokładnie przypada któremu spadkobiercy.

 

Jak dokonać działu spadku?

Przedmiotem działu są jedynie aktywa – nie dokonuje się podziału długów. Mogą go dokonać wszyscy spadkobiercy umownie, zgodnie decydując o treści umowy. Umowa taka może mieć zwykłą formę pisemną albo zostać zawarta u notariusza. W przypadku, jeżeli do spadku wchodzi nieruchomość, to umowa o dział spadku musi mieć formę aktu notarialnego.

Na żądanie jednego ze spadkobierców można dokonać także sądowego działu spadku. Taki dział obejmuje co do zasady cały spadek i znosi wspólność majątku spadkowego.

 

Przy dziale spadku ustala się wysokość spłat i dopłat, z uwzględnieniem otrzymanych przez spadkodawcę darowizn i zapisów windykacyjnych.