W jaki sposób i kiedy ustalane jest prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie?

Procesy rozwodowe często bywają burzliwe. Do natłoku formalności może również dojść stres związany z tym, w jaki sposób i kiedy ustalane jest prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie. Warto więc zapoznać się z podstawowymi procedurami i możliwościami, aby pozbyć się, choć części zmartwień.

Jak sąd decydują o prawie do opieki nad dzieckiem po rozwodzie?

Podjęcie decyzji o upoważnieniu do opieki nad dzieckiem jest ustawowym obowiązkiem w przypadku rozwodu. Jest to jeden z obligatoryjnych aspektów wyroku sądowego. Obowiązek upoważnienia do opieki nad dzieckiem jednej lub obu ze stron wynika z zapisów Kodeksu rodzinnego, a więc nie ma możliwości pominięcia tej często drażliwej kwestii.

Ogólną zasadą tego, jak przyznawane jest prawo do opieki nad dzieckiem, jest kierowanie się dobrem dziecka. Oznacza to tym samym, że upoważnienie do opieki nad dzieckiem jest tak samo możliwe do uzyskania przez matkę, jak i przez ojca. Podstawą, na której bazował będzie sąd, może być na przykład przyszła sytuacja, w której dziecko będzie miało dorastać oraz się rozwijać.

Jak rodzice decydują o prawie do opieki nad dzieckiem po rozwodzie?

Mając w pamięci obowiązek sądu, prawo do opieki nad dzieckiem przed rozwodem również może zostać przyznane. Jest to model, który zakłada wcześniejsze przygotowanie porozumienia, które następnie będzie służyło jako podstawa do podjęcia decyzji przez sąd. Oczywiście podobne porozumienie powinno zostać poddane analizie przez sąd, ale przy założeniu, że zawiera ono wolę rodziców, którzy działali głównie z myślą o dobru dziecka, istnieje duża szansa na podtrzymanie założeń porozumienia przez sąd.

Podobne spisane porozumienie może stanowić również podstawę, według której jedna ze stron może dochodzić się prawa do opieki nad dzieckiem po rozwodzie, w wypadku łamania pierwotnych założeń. Przykładowo, przez łamanie pierwotnych założeń przez matkę, która uzyskała upoważnienie do opieki nad dzieckiem drogą porozumienia, prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca może zostać przyznane przez wzgląd na dobro dziecka.

Warto tu również zaznaczyć, że nawet mając w pamięci burzliwość części procesów rozwodowych, możliwe jest uzyskanie upoważnienia do opieki nad dzieckiem przez obie strony jednocześnie. Podobna decyzja może zapaść oczywiście w momencie, kiedy podobne rozwiązanie nie będzie powodowało szkody dla dziecka.

Kiedy ustalane jest prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie?

Mając na uwadze możliwość sporządzenia porozumienia oraz wymóg sądowy do przyznania upoważnienia do opieki nad dzieckiem, łatwo można określić, kiedy ustalane jest prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie. Sporządzenie porozumienia przed rozwodem, choć pomocne przy procesie rozwodowym, nie ma większej mocy prawnej. Decyzja o tym, komu przysługuje prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie, zapada dopiero, przy ogłoszeniu wyroku przez sąd.

Biorąc to wszystko pod uwagę, najprostszą odpowiedzią na pytane, w jaki sposób i kiedy ustalane jest prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie, można stwierdzić krótko, że to sąd rodzinny podejmuje wszelkie decyzje podczas rozprawy. W przypadku dojścia do porozumienia przez rodziców i utrzymania tego stanu decyzja wstępna zawarta przez partnerów może zostać podtrzymana przez sąd.