Uprowadzenie dziecka przez rodzica – co robić? Do czego masz prawo? Gdzie szukać pomocy?

Czy ojciec może zabrać dziecko bez zgody matki? Jak postępować w przypadku porwań rodzicielskich i jaka jest kara za uprowadzenie dziecka? Oto najważniejsze informacje, o których musisz wiedzieć w przypadku porwania dziecka przez jednego z rodziców.

Czym jest porwanie rodzicielskie?

Porwanie rodzicielskie to sytuacja, w której jeden z rodziców posiadających pełną władzę rodzicielską wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe bez zgody drugiego opiekuna, tym samym pozbawiając go możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem. Porwanie dziecka przez rodzica najczęściej spowodowane jest chęcią zemsty na byłym partnerze lub partnerce, a także nieumiejętnością porozumienia. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa karnego, w Polsce porwanie rodzicielskie nie stanowi przestępstwa, ponieważ zarówno matka, jak i ojciec posiadają pełną władzę rodzicielską.

Zatem co zrobić, gdy dojdzie do takiego porwania, uprowadzenia dziecka przez ojca lub matkę? Najlepiej wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka, a także zawnioskować o ograniczenie władzy rodzicielskiej opiekuna, który dopuścił się porwania. W tym przypadku warto skontaktować się z doświadczonym adwokatem rodzinnym, który podpowie nam, jak prawidłowo postępować w tej sprawie.

Porwanie rodzicielskie a uprowadzenie dziecka

Mimo że wiele osób utożsamia porwanie rodzicielskie z uprowadzeniem dziecka przez jednego z rodziców, to w świetle prawa są to zupełnie różne sytuacje. Uprowadzenie dziecka przez matkę lub ojca zachodzi wtedy, gdy dziecko zabiera rodzic lub opiekun, który nie posiada praw rodzicielskich, zostały one zawieszone lub ograniczone. Taki czyn należy w pierwszej kolejności zgłosić na policję, ponieważ zgodnie z prawem karnym jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Następnie, podobnie jak w przypadku porwania rodzicielskiego, należy wystąpić do sądu opiekuńczego o ustalenie miejsca pobytu dziecka, a także o jego odebranie. Jeśli rodzic, który uprowadził dziecko nie odda go w terminie ustalonym przez sąd, ten zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie dziecka.

A co grozi za uprowadzenie dziecka? Zgodnie z prawem, osoba, która uprowadziła dziecko, a posiada ograniczone prawa rodzicielskie podlega karze pozbawienia wolności.

Uprowadzenie dziecka za granicę

W przypadku uprowadzenia dziecka za granicę sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Zastosowanie znajduje tutaj Konwencja Haska z 25 października 1980 r., zgodnie z którą drugi rodzic może skutecznie dochodzić natychmiastowego powrotu dziecka do państwa. Jednak, aby Konwencja ta znalazła swoje zastosowanie, kraj uprowadzenia dziecka i ten, do którego zostało ono uprowadzone muszą być stronami Konwencji.
Aby odzyskać dziecko uprowadzone za granicę, należy złożyć wniosek o jego powrót do właściwego organu państwa, w którym małoletni obecnie przebywa. W Polsce takim organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Warto również pamiętać, że w przypadku każdego zaginięcia i porwania można skontaktować się z Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. Jest to pozarządowa organizacja bezpłatnie pomagająca w poszukiwaniu osób zaginionych i udzielająca wsparcia dla rodzin takich osób.