Władza rodzicielska po rozwodzie

Byli małżonkowie mogą sprawować wspólną władzę rodzicielską po rozwodzie. Dzieje się tak za sprawą senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawowy – Kodeks postępowania cywilnego dotyczący rezygnacji z obowiązkowego ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania. Projekt ustawy został przyjęty przez(…)

Czytaj więcej...