Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


Kompleksowa pomoc Dyskrecja i zrozumienie Szybkie dzialanie Elastyczne rozliczenie

rozwód adwokat wrocław

Władza rodzicielska po rozwodzie

Byli małżonkowie mogą sprawować wspólną władzę rodzicielską po rozwodzie. Dzieje się tak za sprawą senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawowy – Kodeks postępowania cywilnego dotyczący rezygnacji z obowiązkowego ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania. Projekt ustawy został przyjęty przez(…)

Czytaj więcej...

Gdy jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem

Podczas rozwodu, jak również po jego zakończeniu zdarza się, że jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu. W przypadku gdy mamy do czynienia z kontaktami, które zostały uregulowane orzeczeniem sądu, mamy możliwość „przymuszenia” rodzica, który sprawuje opiekę nas dzieckiem do respektowania jego postanowień. W tym celu niezbędne jest wszczęcie kolejnego postępowania, tj. postępowania dotyczącego(…)

Czytaj więcej...