Gdy jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem

Podczas rozwodu, jak również po jego zakończeniu zdarza się, że jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu. W przypadku gdy mamy do czynienia z kontaktami, które zostały uregulowane orzeczeniem sądu, mamy możliwość „przymuszenia” rodzica, który sprawuje opiekę nas dzieckiem do respektowania jego postanowień. W tym celu niezbędne jest wszczęcie kolejnego postępowania, tj. postępowania dotyczącego(…)

Czytaj więcej...