Kontakty z dzieckiem w rodzinie zastępczej – na jakich zasadach, jak często…?

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej nie oznacza, że rodzice nie mogą się z nim kontaktować, w tym widywać czy rozmawiać przez telefon (chyba, że sąd opiekuńczy zakaże rodzicom kontaktów z dzieckiem). Podpowiadamy, na jakich zasadach rodzice mogą kontaktować się z dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej i do czego mają prawo.

Kontakty z dzieckiem w rodzinie zastępczej

Czy matka i ojciec, którzy posiadają ograniczoną władzę rodzicielską lub zostali całkowicie pozbawieni tej władzy przez sąd opiekuńczy mają prawo do kontaktów z dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej? Tak, prawem i obowiązkiem dziecka i rodziców jest utrzymywanie ze sobą kontaktów, niezależnie od posiadanej przez rodziców władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że jeżeli sąd opiekuńczy nie ograniczy tych kontaktów (ze względu na dobro dziecka), to rodzice mogą spotykać się z małoletnim zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami. Zazwyczaj mogą zabierać dziecko poza miejsce stałego pobytu, a także utrzymywać korespondencję, korzystając również ze środków komunikacji elektronicznej. Niestety czasem bywa, że to opiekunowie zastępczy utrudniają rodzicom kontakty z dzieckiem. W takiej sytuacji biologiczni rodzice mogą złożyć w sądzie wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Warto również pamiętać, że rodzina zastępcza nie przejmuje pełni praw rodzicielskich. Biologiczni rodzice nadal decydują o zgodzie na leczenie dziecka lub przeprowadzenie zabiegu, a także innych istotnych dla małoletniego sprawach.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

A jak wygląda taki wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, które przebywa w rodzinie zastępczej? Przede wszystkim zawiera dane osobowe wnioskodawcy i uczestników postępowania, a także informacje na temat tego, jak chcemy, aby przebiegały nasze spotkania z dzieckiem (jak często? W jakie dni tygodnia?). Należy również podać uzasadnienie, dlaczego domagamy się sądowego ustalenia kontaktów z dzieckiem. W tym celu, warto skontaktować się z adwokatem rodzinnym, który pomoże nam sporządzić wniosek z przekonującą argumentacją. Do wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka oraz potwierdzenie opłaty sądowej (40 zł).

Warto pamiętać, że sąd orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, ma prawo skierować rodziców do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną oraz zobowiązać ich do określonego postępowania.

Czy dziecko może odmówić kontaktów z rodzicami?

Czy dziecko może odmówić kontaktów z ojcem lub matką? Bywa, że małoletni z jakiegoś powodu nie chce widywać się z biologicznymi rodzicami i oczywiście w tej sytuacji ma prawo do wyrażania własnego zdania. A jak postąpić w takiej sytuacji? Po pierwsze należy ustalić, z jakiego powodu dziecko nie chce się widywać z rodzicami. Może być to tylko kaprys, ale często też sygnał, że podczas spotkań dzieje się coś niedobrego. Można również skorzystać z pomocy psychologa, który porozmawia z małoletnim i wytłumaczy mu, że utrzymywanie rodzinnych więzi jest bardzo istotne w jego sytuacji. Jednak, jeśli spotkania z rodzicami źle wpływają na dziecko, można wnioskować o ograniczenie lub zakaz kontaktów.