Gdy jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem

Podczas rozwodu, jak również po jego zakończeniu zdarza się, że jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu. W przypadku gdy mamy do czynienia z kontaktami, które zostały uregulowane orzeczeniem sądu, mamy możliwość „przymuszenia” rodzica, który sprawuje opiekę nas dzieckiem do respektowania jego postanowień. W tym celu niezbędne jest wszczęcie kolejnego postępowania, tj. postępowania dotyczącego kontaktów z dzieckiem.

Sądem właściwym w sprawie jest Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Sprawy prowadzone są w trybie nieprocesowym, w składzie jednoosobowym.

Procedura tego rodzaju postępowania jest dwuetapowa. Sąd określa zagrożenie na wypadek niestosowania się do orzeczenia ustalającego kontakty. Jeśli zobowiązany w dalszym ciągu nie stosuje się do orzeczenia Sądu, uprawniony powinien jeszcze raz wystąpić do Sądu, aby ten nakazał zobowiązanego uiszczenie opłaty na jego rzecz kwoty w wysokości iloczynu kwoty, którą Sąd wcześniej zagroził za naruszenie zasad i liczby naruszeń.

Opłata od tego rodzaju wniosku jest stała i wynosi 40,00 zł.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się ze mną lub przejdź na bloga.