Jak uzyskać wyłączną opiekę nad dzieckiem?

Komu przysługuje wyłączna opieka nad dzieckiem i jak się o nią starać? Czy istnieje szansa, że ojciec dziecka uzyska wyłączność opieki nad dzieckiem? Przedstawiamy najważniejsze informacje w tej sprawie. Podpowiadamy, jak sporządzić wniosek o przyznanie wyłącznej opieki i gdzie go złożyć.

Wyłączna opieka nad dzieckiem – kiedy przysługuje?

Bywa, że sąd odbiera lub zawiesza władzę rodzicielską matce lub ojcu dziecka, a wtedy wyłączne prawo opieki nad dzieckiem przejmuje drugi rodzic, który uzyskuje wyłączność praw rodzicielskich. Władza rodzicielska może zostać odebrana bądź zawieszona w momencie, gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka, znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi domownikami lub zmusza dziecko do ciężkiej pracy. Wyłączność opieki nad dzieckiem możemy uzyskać również wtedy, gdy drugi rodzic z jakiegoś powodu nie jest w stanie sprawować pieczy nad małoletnim, np. z powodu zaburzeń psychicznych. Warto przy tym pamiętać, że pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej nie wyłącza prawa do kontaktów z dzieckiem.

Wiele osób składa wniosek o przyznanie wyłącznej opieki nad dzieckiem w momencie, gdy drugi rodzic nadużywa alkoholu. Jednak warto pamiętać, że w świetle prawa, samo nadużywanie nie może całkowicie ograniczyć władzy rodzicielskiej, natomiast zaniedbywanie dziecka z tego powodu już tak.

Wniosek o wyłączną opiekę nad dzieckiem

A jak powinien wyglądać taki wniosek o przyznanie wyłącznej opieki nad dzieckiem i gdzie należy go złożyć? W celu sporządzenia takiego dokumentu warto skontaktować się z naszą kancelarią adwokacką. Pomożemy stwierdzić, czy w ogóle istnieją przesłanki do powierzenia matce lub ojcu wyłącznej władzy rodzicielskiej, a także sporządzimy wniosek o wyłączną opiekę nad dzieckiem.

A co powinien zawierać taki dokument? Przede wszystkim dane wnioskodawcy, a także stosowne uzasadnienie (dlaczego wnosimy o wyłączną opiekę nad dzieckiem?). Dodatkowo do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka. A gdzie składa się taki dokument? Wniosek o przyznanie wyłącznej opieki nad dzieckiem należy zanieść do właściwego sądu rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich).

 

Czy ojciec może uzyskać wyłączność opieki nad dzieckiem?

Wiele osób wychodzi z założenia, że wyłączna opieka nad dzieckiem przysługuje tylko matce, co oczywiście jest nieprawdą. Również ojciec ma prawo do uzyskania pełnej opieki nad dzieckiem.

Sąd podczas rozprawy, na której orzeka o przyznaniu praw rodzicielskich, musi kierować się przede wszystkim dobrem dziecka. Decyzja sądu zależy nie tylko od wieku dziecka, ale również jego emocjonalnego związku z rodzicami, a także tego, kto jest w stanie zapewnić mu stosowne wykształcenie i lepszą przyszłość. Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku niemowląt, ponieważ polskie sądy częściej powierzają opiekę nad kilkumiesięcznym dzieckiem matce, ze względu na mocną relację uczuciową w pierwszym okresie życia dziecka.