Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem, jak może pomóc adwokat rodzinny?

Rozwód nie jest łatwy, dla klientów to często dużo stresów i nerwów, w szczególności, gdy dochodzi do tego proces o władzę rodzicielską. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, w jakich sytuacjach sąd przyznaje obojgu opiekunom władzę wychowawczą i jak adwokat rodzinny może pomóc uzyskać ją ojcu lub matce.

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Władza rodzicielska nie jest nadawana dożywotnio, w każdej chwili ojciec lub matka może złożyć wniosek o zmianę postanowienia o władzę rodzicielską. Takie sytuacje zwykle mają miejsce, kiedy jedna osoba nie wywiązuje się ze swoich obowiązków rodzicielskich, nie potrafi zapewnić dziecku dobrych warunków lub zaniedbuje potomka z powodu chorób, lub uzależnień. Pełne prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca wymaga udowodnienia swoich kompetencji oraz przedstawienia silnych więzi emocjonalnych z synem lub córką.

Jak może pomóc adwokat w uzyskaniu praw do opieki nad dzieckiem?

Adwokat rodzinny może pomóc rodzicowi uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie. Ważne w takiej sytuacji są dowody na ograniczenie pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiej osoby. Argumentami w sprawie mogą być zeznania świadków, opinie psychologów czy nauczycieli ze szkół, jeśli ojciec wnioskuje o całkowity zakaz widywania się z dzieckiem z powodu niebezpieczeństwa, warto także zebrać potrzebne zeznania, dokumenty, które potwierdzają brak warunków, jak i zainteresowania dobrem dziecka.

Co warto wiedzieć o władzy rodzicielskiej?

Podczas rozwodu, byli małżonkowie nie tylko muszą dojść do porozumienia w sprawie majątku, sytuacje rodzin z dziećmi są tu wyjątkowo trudne, a sprawy o władzę rodzicielską to kolejne zmartwienia, warto więc zgłosić się o pomoc do adwokata rodzinnego.

Władza rodzicielska to prawo, ale też obowiązek, opiekunowie muszą troszczyć się o dziecko od momentu jego narodzin aż do okresu pełnoletności. W przypadku rozwodu, gdzie mieszka się oddzielnie, sprawy związane z opieką regulowane są przez prawo. W takich sytuacjach władza rodzicielska najczęściej przyznawana jest tej osobie, z którą dziecko mieszka, jednak prawa drugiego rodzica wcale nie muszą być ograniczone, może on mieć prawnie uregulowane kontakty z dzieckiem. Sąd może pozbawić, ograniczyć władzę wychowawczą opiekunom, ale może też przyznać obojgu pełną władzę, wszystko zależy od sytuacji, najważniejsze jest dobro dziecka i to nim będzie się kierował sąd.

Czym jest plan wychowawczy?

Rodzice mogą zachować pełną władzę, jeśli ustalą szczegółowy plan wychowawczy, w którym zostaną określone prawa i obowiązki danego opiekuna. W tym celu należy złożyć pisemne porozumienie wychowawcze, jego przygotowanie może nie być proste, pomoc adwokata rodzinnego okaże się więc nieoceniona. Można to nazwać także opieką naprzemienną, zwykle polega ona na tym, że dziecko na zmianę mieszka u jednego i drugiego rodzica.

Wspólna władza wychowawcza musi być wykonywana w sposób bezkonfliktowy, każdy z rodziców ma takie same prawa w opiece nad dzieckiem.