Jak i gdzie złożyć wniosek o ustalenie opieki nad dzieckiem?

Z zasady, do opieki nad dzieckiem zobowiązani są oboje rodzice w równej mierze. Sprawa może jednak wyglądać nieco inaczej, w przypadku wystąpienia komplikacji i spadku jakości komunikacji partnerów. Ustalenie opieki nad dzieckiem po rozwodzie może być problematyczne, dlatego warto wiedzieć, jak i gdzie złożyć odpowiedni wniosek.

Jak się przygotować do złożenia wniosku o ustalenie opieki nad dzieckiem?

Pierwszym krokiem do ustalenia opieki nad dzieckiem zawsze powinna być rozmowa partnerów i próba osiągnięcia porozumienia. Oczywiście w wypadku rozwodu może nie być to tak proste, ale warto pamiętać, że to dobro dziecka liczy się najbardziej. Ustalenie opieki najlepiej zacząć od próby negocjacji pozasądowych, ponieważ będzie to najlepsze dla podopiecznego.

Jeśli partnerzy nie są skłonni do ugody, za uregulowanie kontaktów z dzieckiem odpowiedzialny będzie sąd. Warto tu również zaznaczyć, że będąc przekonanym, że to nam powinna być przyznana władza rodzicielska, każdy moment zwłoki może działać na naszą niekorzyść. Druga strona sporu ma bowiem równe prawo do złożenia wniosku do sądu o ustalenie opieki nad dzieckiem. Podejmując decyzję, warto więc szybko zebrać niezbędne dokumenty i przygotować jasne stanowisko w sprawie.

Jak złożyć wniosek o ustalenie opieki nad dzieckiem?

Podstawą złożenia poprawnego wniosku o ustalenie opieki nad dzieckiem, jest przygotowanie niezbędnych informacji. Przede wszystkim należy zadbać o odpowiedni dowód, wykazujący, że jesteśmy rodzicem dziecka. Może nim być odpis zupełny aktu urodzenia. Następnie niezbędne jest precyzyjne określenie, kto jest wnioskodawcą, czyli osobą ubiegającą się o władzę rodzicielską. Strona przeciwna określana powinna być jako uczestnik postępowania, co należy jasno wykazać na początku wniosku.

Dalsza część wniosku jest szczególnie istotna, ponieważ powinna ona zawierać uzasadnienie wnioskodawcy. Aby ustalić odpowiednie kontakty z dzieckiem, rodzic powinien wykazać wystarczające dowody świadczące przeciw drugiej stronie oraz przedstawić satysfakcjonujący plan wychowawczy. Jeśli chodzi o elementy niezbędne do samego przyjęcia pisma, wniosek o ustalenie opieki nad dzieckiem powinien zawierać wyżej wymienione określenie stron, uzasadnienie oraz odpowiadające treści załączniki.

Gdzie złożyć wniosek o ustalenie opieki nad dzieckiem?

Ostatnim krokiem składania wniosku o ustalenie opieki nad dzieckiem, jest przekazanie go w dwóch identycznych egzemplarzach do sądu opiekuńczego, czyli Wydziału Rodzinny i Nieletnich sądu rejonowego. Dość istotnym szczegółem jest również to, aby wszystkie odpowiednie dokumenty trafiły do sądu rejonowego właściwego dla miejsca pobytu lub zamieszkania samego dziecka. Oczywiście, w razie jakichkolwiek wątpliwości, pismo takie można najpierw przekazać prawnikowi, który upewni się, że wniosek nie powinien zostać odrzucony.

Składanie wniosku o ustalenie opieki nad dzieckiem może nie być najprzyjemniejszym i najbardziej komfortowym zadaniem, dlatego warto trzymać się określonego planu działania, aby o niczym nie zapomnieć. Przed złożeniem wniosku warto przynajmniej raz porozmawiać z partnerem w kwestii ugody, a jeśli to nie pomoże, dobrze jest zebrać niezbędną dokumentację. Samo pismo powinno określać, kto dokładnie wnioskuje o przyznanie opieki nad dzieckiem. Warto również przygotować odpowiednie dokumenty i plany w formie załączników. Ostatecznie, całość należy złożyć do odpowiedniego sądu rejonowego.