Gdzie i kiedy zgłosić uprowadzenie dziecka? Gdzie można otrzymać pomoc?

Uprowadzenie dziecka jest wydarzeniem traumatycznym, zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziny. Nie chcemy, by coś takie przydarzyło się naszym najbliższym, jednak warto wiedzieć, co robić, kiedy do takiej sytuacji dojdzie, o tym będzie dzisiejszy artykuł. Zapraszamy do czytania.

Gdzie zgłosić uprowadzenie dziecka?

W przypadku uprowadzenia dziecka należy niezwłocznie udać się na najbliższy posterunek policji. Nie ma określonego terminu, który musi upłynąć, aby służby podjęły działanie. Policja ma obowiązek natychmiastowej reakcji na zgłoszenie​. Podczas zgłaszania zaginięcia dziecka, warto zabrać ze sobą jego zdjęcie i przekazać policji jak najwięcej informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu go. Informacje te mogą obejmować ubiór dziecka, przypuszczalne miejsce pobytu, a także dane dotyczące jego zdrowia, zachowania, i miejsc, w których zwykle przebywa.

Kiedy zgłosić uprowadzenie dziecka?

Zgłoszenie powinno nastąpić jak najszybciej po stwierdzeniu zniknięcia dziecka. W sytuacjach, gdy jeden z rodziców uprowadza dziecko, sprawa może mieć charakter zarówno kryminalny, jak i rodzinnoprawny​. Jeśli rodzic uprowadzający posiada pełne prawa rodzicielskie, takie działanie nie jest uznawane za przestępstwo według polskiego prawa, a policja często traktuje takie przypadki jako konflikt rodzinny i nie interweniuje prawnie​​. Niemniej jednak, w takich sytuacjach nadal istnieją kroki prawne, które można podjąć.​

Konsekwencje prawne uprowadzenia dziecka

Uprowadzenie dziecka przez rodzica z ograniczonymi prawami rodzicielskimi może skutkować pozbawieniem tych praw. W przypadku rodzica z pełnymi prawami, który dopuścił się uprowadzenia, możliwe jest ograniczenie jego decyzyjności w sprawach dziecka.​ Uprowadzenie przez rodzica z ograniczonymi prawami rodzicielskimi jest przestępstwem sankcjonowanym przez art. 211 Kodeksu karnego. W takim przypadku policja ma podstawy do interwencji i może wszcząć dochodzenie lub śledztwo​​.

Gdzie uzyskać pomoc?

W poszukiwaniu wsparcia i pomocy w sytuacji uprowadzenia dziecka istnieje wiele dostępnych ścieżek. Pierwszą i najważniejszą jest kontakt z odpowiednimi służbami ratunkowymi. W sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka numer alarmowy 112 jest najbardziej odpowiedni, oferując dostęp do policji, straży pożarnej, czy pogotowia ratunkowego.

Telefony zaufania

Istnieją telefony zaufania, z których można skorzystać w przypadku uprowadzenia dziecka:

  • 800 12 12 12 – Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka, dostępny 24/7 dla dzieci i dorosłych zgłaszających problemy dzieci.
  • 116 123 – Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”​

W takich przykrych sytuacjach, jak uprowadzenie dziecka niezbędna może okazać się pomoc prawna. Należy natychmiast zgłosić zdarzenie na policję, skontaktować się z prawnikiem oraz skorzystać ze wsparcia oferowanego przez różne instytucje i numery zaufania.