Czy można wycofać pozew o rozwód, jak pomoże adwokat?

Pozew o rozwód często kojarzy się z ostatecznym zakończeniem relacji między parą osób. Takie decyzje są często jednak podejmowane, na podstawie silnych emocji, które bywają zmienne. Może się więc zdarzyć, że ogłoszona i skierowana do sądu decyzja o chęci rozwodu będzie wymagała korekty. Właśnie dlatego warto wiedzieć, jak wycofać pozew o rozwód i jak może w tym pomóc adwokat.

Czy można wycofać pozew o rozwód?

Rozstanie dwóch osób jest dużą zmianą w życiu, która może odbić się na większej ilości osób, w tym na dzieciach. Analizując potencjalne konsekwencja, nic nie stoi na przeszkodzie, aby swój pozew o rozwód wycofać. Decyzja ta może wynikać z porady adwokata rozwodowego lub z osobistych refleksji. Niezależnie jednak od źródła decyzji, możliwość wycofania pozwu o rozwód może oszczędzić partnerom podjęcia pochopnej decyzji lub uchronić ich dzieci przed współodczuwaniem bólu i podzielaniem konsekwencji działań rodziców w zbyt wczesnym wieku.

Pozew o rozwód może zostać wycofany przez jedną lub obie ze strony postępowania. Jest to więc dość korzystna sytuacja prawna, dzięki której łatwo uniknąć wielu konsekwencji rozwodu, o których można było zapomnieć podczas składania pozwu. Warto pamiętać, że kwestia ta w równej mierze dotyczy pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Jest to bowiem deklaracja, która unieważnia wcześniejsze roszczenia, jednej lub obojgu ze stron, którą najlepiej przygotować z pomocą adwokata rozwodowego.

Jak można wycofać pozew o rozwód?

Wycofać rozwód można na dwa sposoby, pisemny oraz ustny. Aby wybrać odpowiednią formę, przydatna okaże się konsultacja z wybranym adwokatem rozwodowym, ponieważ w zależności od sprawy, wycofanie pozwu może wymagać zatwierdzenia przez drugą stronę. Domagając się cofnięcia, można złożyć dokument, podobny do wniosku o rozwód, który powinien być zatytułowany „cofnięcie powództwa”.

Możliwe jest również, że adwokat rozwodowy doradzi wybranie formy bezpośredniej. W takim wypadku wystarczające jest przedstawienie swojego stanowiska ustnie podczas rozprawy. Warto jednak pamiętać, że ostateczna decyzja w kwestii wycofania pozwu o rozwód zależała będzie od tego, czy obie strony podzielają podobne stanowisko. Jeśli cofnięcie będzie wymagało zgody pozwanego, konieczne może okazać się przesłanie do niego przez sąd odpowiedniego pisma, którego wypełnienie będzie dopiero oznaczało przystanie na wycofanie wniosku o rozwód.

Kiedy można wycofać rozwód?

Pozew o rozwód można wycofać w zasadzie w każdym momencie. Warto jednak rozróżnić cofnięcie z koniecznością zrzekania się roszczeń oraz bez niego. Wycofanie pozwu o rozwód bez zezwolenia pozwanego możliwe jest do momentu rozpoczęcia się rozprawy. Cofnięcie połączone z odstąpieniem od wszelkich pretensji możliwe jest do wykonania wyroku. Warto więc przedyskutować decyzję z adwokatem rozwodowym, ponieważ podjęcie jej we właściwym czasie ma znaczenie.

Jak więc widać, wycofanie pozwu o rozwód jest możliwe przez złożenie odpowiedniej deklaracji, której brzmienie formę przedstawienia warto zaplanować z adwokatem rozwodowym. Cofnięcia można bowiem dokonać pisemnie lub ustnie podczas rozprawy. W zależności od sytuacji można tego dokonać do początku rozprawy lub do jej zakończenia.