Czy adwokat rodzinny może zrezygnować z prowadzenia sprawy, w jakich przypadkach?

Adwokat musi mieć wyraźny powód, by nie udzielić pomocy czy porady klientom. Każda odmowa jest nadzorowana przez okręgową radę adwokacką, prawnik zatem nie może zrezygnować, nie mając ku temu żadnych powodów.

Czy adwokat może odmówić pomocy?

Prawnik nie może nie zgodzić się na przyjęcie sprawy ze względu na różnice poglądowe, jak preferencje polityczne, religia, nie może też odmówić osobom ze względu na swoje pochodzenie etniczne lub rasę.

Zgodnie z ustawą o adwokaturze, prawnik może odrzucić prośbę pomocy, tylko jeśli ma ku temu istotny powód. Musi o tym poinformować klienta, następnie odmową zajmuje się okręgowa rada adwokacka, która rozstrzyga czy była ona zasadna, jeśli sytuacja jest pilna, to decyzji może udzielić sam dziekan.

Czy adwokat rodzinny może reprezentować bliskich?

Prawnik może reprezentować własną rodzinę, ale tylko w konkretnych przypadkach. Przede wszystkim adwokat rodzinny nie może podejmować się sprawy, która dotyczy bezpośrednio jego lub jego majątku, nie powinien zatem uczestniczyć w procesie o dziedziczenie. Może natomiast reprezentować swoich bliskich, jeśli rzecz go nie dotyczy. Jeśli jednak prawnika spotka sytuacja, w której musiałby występować przeciwko swoim bliskim, to według kodeksu etyki adwokackiej nie może on przystąpić do tego procesu.

Czy prawnik z urzędu może zrezygnować z prowadzenia sprawy?

Jeśli klient otrzyma obrońcę z urzędu, to może on zostać zwolniony tylko przez organ samorządu adwokackiego, sam prawnik nie może wypowiedzieć w takiej sytuacji pełnomocnictwa procesowego.

W jakich sytuacjach adwokat rodzinny może zrezygnować z prowadzenia sprawy?

Zdarzają się jednak sytuacje, w których adwokat odmawia prowadzenia procesu, ponieważ osoba, której miał bronić, popełniła poważne przestępstwo. Prawnik może wtedy odmówić prowadzenia sprawy w trosce o swoją reputację.

Inną sytuacją, która jest uzasadniona dla rezygnacji z prowadzenia sprawy jest sytuacja, w której prawnik uczestniczył już w procesie, jednak po stronie przeciwnej. Według kodeksu Etyki Adwokackiej prawnik nie może reprezentować klientów o sprzecznych interesach, nawet jeśli klienci się na to zgadzają. Jeśli prawnik występował w danej rozprawie sądowej jako osoba publiczna, np. jako prokurator, to również może zrezygnować z prowadzenia tej sprawy.

Prawnik nie powinien także prowadzić sprawy, jeśli działałby on przeciwko osobie, z którą miał w przeszłości zatarg osobisty. Ta sytuacja została wymieniona w Kodeksie Etyki Adwokackiej, razem z innymi przypadkami, w których prawnik rodzinny nie powinien i nie może brać udziału w procesie sądowym. Warto wspomnieć, że nie jest to możliwość odmowy prowadzenia sprawy, a całkowity zakaz! W tych konkretnych przypadkach nie może on prowadzić rozprawy.

Ponadto adwokat może zrezygnować z prowadzenia sprawy, jeśli nie posiada dostatecznej wiedzy w danej dziedzinie, przez co nie mógłby zapewnić klientowi rzetelnej obrony.