Alimenty na dziecko ile wynoszą? Kiedy można przestać płacić alimenty?

Alimenty na dziecko: ile wynoszą? Kto musi je płacić i w jakiej sytuacji można zaprzestać płacenia alimentów? Oto najważniejsze informacje dla rodziców, którzy decyzją sądu zostali zobowiązani do płacenia alimentów.

Alimenty – ile na dziecko?

Rozwód często wiąże się nie tylko z podziałem majątku, ale również powierzeniem władzy rodzicielskiej matce lub ojcu i nałożeniem alimentów na rodzica, który nie otrzymał pełnych praw do opieki nad dzieckiem. Alimenty mają na celu zapewnienie dziecku opieki lekarskiej, edukacji, wyżywienia czy mieszkania, a za ich niepłacenie może grozić m.in. egzekucja komornicza.

Alimenty na dziecko ile wynoszą?

Wysokość alimentów zależy od wielu czynników i jest ustalana indywidualnie. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, ile wynoszą alimenty na dziecko. W celu ustalenia konkretnej kwoty, sąd bierze pod uwagę możliwości majątkowe rodzica, a także usprawiedliwione potrzeby dziecka. Na możliwości zarobkowe składa się m.in. stan majątkowy rodzica, jego wykształcenie i doświadczenie zawodowe, a także wiek i stan zdrowia. A co oznaczają usprawiedliwione potrzeby dziecka?

Jest to jeden z najważniejszych czynników, jaki sąd bierze pod uwagę ustalając alimenty. Na usprawiedliwione potrzeby dziecka składa się m.in.: koszt przyborów szkolnych, zajęć dodatkowych czy ubezpieczenia, a także koszty wyżywienia, mieszkania, środków higienicznych, opieki medycznej, ubrań i obuwia, rozrywki oraz wakacji. Jak widać bardzo wiele czynników wpływa na wysokość alimentów. Dlatego, rodzic, który chce wyliczyć ich kwotę, musi dokładnie zsumować miesięczne koszty utrzymania dziecka.

A ile wynoszą alimenty na dziecko niepełnosprawne?

Wylicza się je podobnie, z tą różnicą, że w przypadku osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy zarobkowej obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dożywotnio.

Ile kosztuje sprawa o alimenty na dziecko?

Wniesienie pozwu o alimenty jest wolne od opłat. Oznacza to, że strona, która dochodzi roszczeń alimentacyjnych, nie ponosi kosztów sądowych. Podobnie wygląda to w przypadku pozwu o ustalenie ojcostwa czy o podwyższenie alimentów. Dlatego, jeśli rodzic posiadający pełnię władzy rodzicielskiej jest w trudnej sytuacji materialnej, tym bardziej powinien wnieść pozew o alimenty na dziecko.

Kiedy można przestać płacić alimenty?

Rodzice są zobowiązani utrzymywać swoje dzieci co najmniej do ukończenia przez nie pełnoletności. Jednak nie oznacza to, że ojciec lub matka nie muszą płacić alimentów, gdy dziecko skończy 18 lat. Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach tak długo, aż dziecko będzie w stanie się samodzielnie utrzymać. Oznacza to, że rodzic musi płacić alimenty również wtedy, gdy dziecko jest już dorosłe i studiuje.

Kiedy można przestać płacić alimenty?

Na przykład wtedy, gdy rodzic udowodni przed sądem, że dorosłe dziecko nie dokłada żadnych starań, aby zapewnić sobie samodzielne utrzymanie. Możliwe jest również zaprzestanie płacenia alimentów, gdy ich wysokość jest dla rodzica nadmiernym obciążeniem finansowym.