4 ciekawostki z prawa rodzinnego i opiekuńczego, które musisz znać

Prawo rodzinne i opiekuńcze zajmuje się unormowaniem stosunków prawnych w danej rodzinie, dotyczących kwestii majątkowych oraz niemajątkowych. Jest ono dosyć zawiłe, dlatego też o pomoc bardzo często prosi się doświadczonych specjalistów. Istnieją jednak ciekawostki, które znać powinien nie tylko adwokat rodzinny!

Do kogo zwrócić się o pomoc w zakresie prawa rodzinnego?

Potrzebując pomocy w zakresie prawa rodzinnego, warto zwrócić się o pomoc do osoby posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie, będzie więc to adwokat do spraw rodzinnych. Fachowcy udzielą merytorycznych porad i pomogą przejść przez trudną i delikatną materię, jaką jest prawo rodzinne.

1. Co prawo rodzinne mówi o ojcostwie?

Prawo rodzinne i opiekuńcze zajmuje się wieloma kwestiami powiązanymi z ojcostwem. Mowa o jego uznaniu, zaprzeczeniu oraz ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa.

Ciekawostką jest fakt zmiany przepisów mówiących o uznaniu dziecka przez mężczyznę, który nie pozostaje w związku małżeńskim z matką dziecka. Wcześniej musiał on złożyć specjalne oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego, a obecnie kierownik urzędu może nawet zażądać wykonania badań genetycznych, które mają potwierdzić ojcostwo.

2. Jak prawo rodzinne opisuje rozwód?

Rozwód orzekany jest w dwóch formach:

  • z orzekaniem o winie,
  • bez orzekania o winie.

Warto mieć na uwadze, że forma ta może ulec zmianie w toku postępowania sądowego. Dobrze jest korzystać z usług dobrego adwokata do spraw rodzinnych, który pomoże przejść przez ten proces, przygotuje niezbędne dokumenty i będzie reprezentował interesy klienta na wokandzie.

Adwokat rodzinny pomoże także z wnioskiem o wydanie zabezpieczenia i może przygotować klienta do wzięcia udziału w mediacjach.

3. Czym jest obowiązek alimentacyjny według prawa rodzinnego?

Obowiązek alimentacyjny to dostarczanie środków niezbędnych do utrzymania oraz w miarę możliwości wychowawczych i obciąża on krewnych w linii prostej wraz z rodzeństwem.

Co więcej, alimenty nie dotyczą jedynie dzieci, jednak są to najczęstsze przypadki. Przysługiwać mogą również:

  • rozwiedzionemu małżonkowi,
  • krewnym.

Adwokat od spraw rodzinnych jest w stanie sprawnie pomóc w sprawach alimentacyjnych, które dotyczyć mogą:

  • przyznania alimentów,
  • obniżenia alimentów,
  • podwyższenia alimentów,
  • wygaśnięcie alimentów.

4. Jak się zachować, doświadczając uprowadzenia dziecka?

Uprowadzenie dziecka najczęściej dokonywane jest przez jednego z rodziców, któremu nie podoba się niekorzystny wyrok sądu związany np. ze sprawowaniem opieki. Co ważne, kwestie z tym związane reguluje Konwencja Haska, która gwarantuje możliwość dochodzenia do jak najszybszego powrotu dziecka do domu.

Aby dziecko mogło powrócić do domu, rodzic zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku do właściwego organu państwa, w którym ono aktualnie przebywa. W formalnościach tych pomaga adwokat do spraw rodzinnych, który przygotowuje odpowiednie dokumenty i pomaga złożyć je we właściwym organie.