Adwokat rodzinny
Wrocław

ul. Lelewela 23 lok. 6
723 919 323
djh@kancelariadjh.pl


Kompleksowa pomoc Dyskrecja i zrozumienie Szybkie dzialanie Elastyczne rozliczenie

adwokat rodzinny

Jak sporządzić wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

W stosunku do wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem przepisy prawa nie przewidują żadnych szczególnych wymogów formalnych. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem powinien zatem odpowiadać wymogom ogólnym właściwym dla wszystkich pism, które składane są w sprawach cywilnych. We wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem w pierwszej kolejności należy określić o jaką formę kontaktów chodzi(…)

Czytaj więcej...

Władza rodzicielska po rozwodzie

Byli małżonkowie mogą sprawować wspólną władzę rodzicielską po rozwodzie. Dzieje się tak za sprawą senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawowy – Kodeks postępowania cywilnego dotyczący rezygnacji z obowiązkowego ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania. Projekt ustawy został przyjęty przez(…)

Czytaj więcej...

Gdy jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem

Podczas rozwodu, jak również po jego zakończeniu zdarza się, że jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu. W przypadku gdy mamy do czynienia z kontaktami, które zostały uregulowane orzeczeniem sądu, mamy możliwość „przymuszenia” rodzica, który sprawuje opiekę nas dzieckiem do respektowania jego postanowień. W tym celu niezbędne jest wszczęcie kolejnego postępowania, tj. postępowania dotyczącego(…)

Czytaj więcej...

Adwokat rozwód Wrocław

Rozwód kojarzony jest z długotrwałym i trudnym procesem małżonków, którzy są ze sobą mocno skonfliktowani. W trakcie rozwodu mamy do czynienia z negatywnymi emocjami, które podsycają wzajemne zarzuty i pretensje. Rozwód nie dotyczy wyłącznie małżonków, ucierpieć mogą na nim również ich dzieci, rodzina i przyjaciele. Adwokat rozwód Wrocław pomoże Ci przetrwać trudny proces oraz wyjaśni(…)

Czytaj więcej...